Werkwijze bedrijfsrecherche en particulier onderzoek

Door jarenlange en brede ervaring met onderzoeken hebben wij vaak een andere kijk op de situatie die bij u speelt. Door met u mee te denken en in sommige gevallen samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat voor u worden bereikt.

Bij alle door ons aangeboden onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode Particulier Onderzoek Bureau. Al onze bedrijfsrecherche en particuliere onderzoeken worden discreet en met alle zorg voor u uitgevoerd.

Intakegesprek.

U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Op een plek en een tijdstip die voor u prettig is. Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, bedrijf of op een neutrale plek. Veelal wordt de laatste optie gekozen om in alle rust en ongezien het gesprek te kunnen voeren en informatie over te dragen.

Een intakegesprek is kosteloos en uiteraard volledig vrijblijvend. Afhankelijk van het onderwerp, reserveren we hier ruim een uur de tijd voor.

Werkwijze

Wij werken bij onze onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding

Hier beschrijven wij in het kort waarom u een mogelijk recherche onderzoek wenst in te zetten.

2. Doelstelling

Wat is het resultaat en wat verwacht u met het onderzoek te behalen.

3. Plan van aanpak

Hoe gaan wij het detective onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.

4. Rapportage

Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.

5. Planning

De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de met u overeengekomen planning.

Bij voldoende ontvangen achtergrondinformatie ontvangt u van ons een Plan van Aanpak.

Hierin staat hoe wij binnen de wettelijke kaders het onderzoek laten plaatsvinden, welke onderzoeksmethodes en -middelen we gebruiken en welke kosten hier tegenover staan.

Zodra wij de opdrachtbevestiging van u terug hebben ontvangen, starten wij het onderzoek zoals in het Plan van Aanpak is omschreven. Gedurende het onderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop en de stand van zaken.

Na afronding van het onderzoek volgt een uitgebreide en rechtsgeldige eindrapportage voorzien van het wettelijke en overtuigende bewijs.

Uurtarief: € 97,- (excl. btw).

Reiskosten: € 0,33 / kilometer (excl. btw).

 

Meer weten over de werkwijze van Recherchebureau DANILUK?

Versterk uw positie en neem contact op

Contact
Privacy gedragscode
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Copyright © 2024 Daniluk Recherchebureau

Website beheerd door Skrypt.nl.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram